Camaron

DISCONNECTED KIDS EN CHIROPRACTIE Interview met Camaron Cornish chiropractor in Assen

inleiding

Voor het schrijven van een artikel over het nut van chiropractie bij kinderen, heb ik een interview met een chiropractor, Camaron Cornish. Camaron heeft Chiropractie gestudeerd aan de universiteit in Wales bij het ‘Welsh Institute of Chiropractic’ en hij heeft zijn graad behaald in 2007. Hij heeft inmiddels veertien jaar ervaring in het werken als chiropractor. Sinds 2012 werkt hij bij chiropractiepraktijk in Assen.

Aanleiding

In elk gezinshuis wonen ze, kinderen met ADHD, autisme, Asperger, dyslexie en een obsessieve compulsieve stoornis en met nog veel andere diagnoses. Veel van deze kinderen krijgen medicijnen om ze te helpen meer rust in hun hoofd en lijf te krijgen of om minder angst en/of woede te ervaren. Ook helpen we ze, door ze structuren aan te bieden, zodat ze beter met hun autisme om leren gaan. Maar, wat hebben ‘onze’ kinderen eigenlijk werkelijk nodig? Moeten zij hun leven lang medicijnen blijven slikken om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in onze maatschappij? Is de chaos en rusteloosheid in deze kinderhoofden alleen te bestrijden met het aanbieden van structuren en rythalin of concerta? Moeten we accepteren dat deze kinderen een handicap hebben, waar zijzelf en hun omgeving, de rest van hun leven rekening mee moeten houden?

Een probleem of een uitdaging?!

Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden om oorzaken van problemen te vinden en ze aan te pakken. Voor mij is het een uitdaging om kinderen te helpen om zo gezond mogelijk te worden en om het leven zoveel mogelijk voluit te kunnen leven. Ik ben nieuwsgierig naar de nieuwste ontwikkelingen om ‘onze’ kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen.In ons gezinshuis hebben wij voor onszelf de vuistregel: ‘See the able, not the label’. We zien in de eerste plaats het kind zelf. En bij veel kinderen die net geplaatst zijn, moet je ze als het ware eerst onder hun label vandaan graven, om te zien wie er werkelijk onder zit. Ouders kunnen geneigd zijn hun kind te behandelen naar hun diagnose. Hierdoor komt het dat er bijv. een autist in ons gezinshuis wordt geplaatst, in plaats van een kind met de diagnose autisme. Wij geloven dat een kind al een stuk gezonder wordt wanneer we hem of haar in de eerste plaats benaderen als een persoon met mogelijkheden.

Beïnvloeding van het brein

Maar, er is meer! Wij geloven dat er daarnaast nog veel meer mogelijk is! We willen ons niet (meer) neerleggen bij het vaststaande gegeven dat een kind aan een ongeneeslijke stoornis lijdt. We geloven dat er nog heel veel te genezen is in het brein van deze kinderen. Dr. Robert Melilo geeft ons fundamenteel nieuwe inzichten. Hij heeft een programma ontwikkeld, het ‘Brain Balance Program’, (hersen balans programma). Hij heeft de effecten van dit programma onderzocht en de resultaten zijn verbluffend. Het is bewezen dat de kwaliteit van leven voor zowel de kinderen als hun omgeving, drastisch verbeteren op alle gebieden; gedrag, emotioneel, mentaal en sociaal. Veel kinderen kunnen zonder medicijnen functioneren wanneer zij aan dit programma hebben deelgenomen. De ouders krijgen handvatten hoe zij hun kinderen hierin kunnen begeleiden en helpen. Zowel kind als ouders worden daarbij ondersteund door een team van verschillende specialisten. (Op YouTube kun je allerlei filmpjes vinden over dit onderwerp, onder de titel ‘disconnected kids’ en ‘Robert Mililo’. Ook heeft hij een boek geschreven met de titel ‘disconnected kids’). Helaas bestaat dit programma nog niet in Nederland, maar alleen in de VS. Maar het goede nieuws is, dat we in Nederland wél de mogelijkheid hebben om met ‘onze’ kinderen naar een chiropractor te gaan.

Chiropractie???

Misschien vraag je je af, wat chiropractie hiermee te maken heeft. Dat heb ik mezelf in het begin elk geval wél afgevraagd. Voor mij is het een reis geworden, waarin ik steeds opnieuw dingen ontdek en ‘Aha!-momenten’ heb. Een soort puzzel waarvan de stukjes steeds meer op z’n plek komen, waardoor het hele plaatje duidelijk gaat worden. Maar op dit moment zit ik daar nog middenin! En ik vind het leuk om jullie hierin een stukje mee te mogen nemen. Voordat ik zelf in behandeling ging bij een chiropractor, had ik altijd de idee dat het een soort fysiotherapie was, maar dan door middel van het kraken van je gewrichten. In de volksmond wordt een chiropractor ook vaak een (botten)kraker genoemd. Ik ben erachter gekomen dat het iets totaal anders is. Chiropractie heeft zeker alles te maken met het corrigeren van je lichaam, je wervelkolom, je gewrichten. Maar eigenlijk is chiropractie vooral het corrigeren van je brein, waardoor ook je lichaam en je psyche beter gaat functioneren. Chiropractie heeft te maken met het aanleren van een gezonde levensstijl, waarbij je ernaar streeft zo lang mogelijk met zo weinig mogelijk klachten oud te kunnen worden. Een chiropractor coacht je hierin om deze gezondheid te bereiken en te onderhouden. Chiropractie kan worden toegepast op elke leeftijd. Het is een geneeswijze die uitgaat van het zelf-herstellend vermogen van het lichaam. Het is gebaseerd op wetenschappelijke principes en onderzoeken en bestaat al ruim 125 jaar. Chiropractie richt zich op het corrigeren van blokkades (subluxaties) die zich bevinden in de communicatie tussen je brein en je lichaam, welke voor een groot deel via je ruggenwervel loopt. Het doel is om je hersenen zodanig bij te sturen, dat ze je lichaam en je organen weer goed aan gaan sturen.

Omgaan met trauma’s

Zoals we weten, hebben de kinderen die in gezinshuizen wonen, vaak al heel wat trauma’s meegemaakt in hun leven. Veel van hen zijn (emotioneel) verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. De meesten hebben een ernstige hechtingsstoornis opgelopen, tijdens de jaren dat zij nog bij hun biologische ouders woonden. Hierdoor zijn allerlei soorten gedragsproblemen ontstaan, zoals agressie, angst, concentratieproblemen, rusteloosheid, onzindelijk zijn, motorische problemen, enz. Allerlei kenmerken dus van autisme, ADHD en PDD-NOS. De psychologie heeft de insteek van verwerken van trauma’s en op een andere manier vorm leren geven aan je leven. De orthopedagogiek zal ouders begeleiden bij het aanbieden van structuren en grenzen in het leven van kinderen. De chiropractie zal vooral de insteek hebben van het zoeken naar babyreflexen die nog aanwezig zijn bij kinderen, waar ze allang verdwenen hadden moeten zijn. Deze babyreflexen geven inzicht in de oorzaak van de problematiek waar de kinderen (en ook volwassenen) mee te maken kunnen hebben. En al deze vormen van behandeling van het kind, zijn samen nodig om het kind te helpen gezond te worden. In dit artikel beperk ik mij tot de chiropractie.

Ontwikkeling van het kind

Zoals we allemaal waarschijnlijk wel weten, zijn de eerste jaren van de ontwikkeling van een kind erg belangrijk voor de rest van zijn of haar leven. In de eerste zes jaren wordt het brein van het kind gevormd. Van 0 – 3 jaar ontwikkelt zich de linkerhersenhelft en van 3 – 6 jaar ontwikkelt de rechterhersenhelft zich. Om een gezond brein te ontwikkelen, moet een kind een aantal ‘milestones’ halen. Hij moet bijv. leren lopen en praten. Als het goed is, kan een kind met twaalf maanden lopen. Dit is echter lang niet altijd het geval. Er zijn veel kinderen die pas vanaf achttien maanden of nog later kunnen lopen. Vaak maken ouders zich daar niet zo druk om, omdat ze geloven dat het vanzelf goed komt. En ja, uiteindelijk zal het kind gaan lopen, waarbij het probleem opgelost lijkt te zijn. Maar… niets is minder waar. Wanneer een kind laat gaat lopen, is dit een signaal dat er iets mis is en dat er ingegrepen moet, en ook kán worden. Als dit niet gebeurt, heeft een kind zijn eerste ‘milestone’ al gemist. Hierdoor zullen er bepaalde babyreflexen blijven bestaan, die allang hadden moeten verdwijnen, zoals het mororeflex (primaire schrikreflex) of het grijpreflex, en nog veel andere geboortereflexen. Het gevolg daarvan is, dat er een plafond ontstaat in het zich emotioneel gezond kunnen ontwikkelen van het kind. (Ook volwassenen kunnen nog babyreflexen hebben, wanneer zij in hun kindertijd ‘milestones’ gemist hebben.)

Wat Chiropractie doet voor een kind

Wanneer je met een kind naar Camaron (of een andere chiropractor met een holistische visie) zou gaan  zal de route ongeveer als volgt gaan. Er zullen onderzoeken plaatsvinden, door middel van allerlei testen, welke babyreflexen nog aanwezig zijn bij kinderen. Hiervoor zal een behandelplan worden opgemaakt. Tijdens elke behandeling zal worden getest of de reflexen gaan afnemen. Er worden veel goede resultaten behaald met deze vorm van behandeling. Dat komt, omdat ons brein plastisch is, waardoor het zich aan kan passen aan correcties die worden aangebracht. De correcties zorgen ervoor dat de signalen die van de hersenen, via ons ruggenmerg naar ons lichaam gaan en andersom, (weer) beter door gaan komen. Er komt minder ‘ruis op de telefoonlijn’, waardoor zowel het brein als het lichaam beter gaan functioneren.

Chiropractie voor alle kinderen

Op de Harvard University is onderzoek gedaan naar alle vormen van autisme. Hieruit is gebleken, dat bij slechts 10% van de kinderen het autisme genetisch is bepaald. De overige 90% van de kinderen met deze diagnose, komt voort uit blijvende babyreflexen. Voor deze laatste groep is de kans op genezing het grootst. Maar ook voor die kinderen waarbij de oorzaak genetisch is, kan chiropractie een groot verschil maken in hun leven. Alle kinderen (en volwassenen) kunnen baat hebben bij chiropractie. Tijdens een behandeling zullen een aantal onderdelen in de hersenen gestimuleerd worden. Sommige delen worden bij iedereen aangepakt, zoals het cerebellum en de Amygdala. Verder wordt individueel bekeken wat iemand specifiek nodig heeft. Bij de een zal de rechterhersenhelft dominant zijn en bij de ander het linker. Hier zal de behandeling op afgestemd worden. Chiropractie is geen kant en klaar pakket wat voor iedereen hetzelfde is. Correcties worden altijd afgestemd op wat iemand persoonlijk nodig heeft en op wat werkt!

Voorbeelden van correcties

Het cerebellum, ook wel bekend als de kleine hersenen, ligt onder de grote hersenen en achter de hersenstam. Wanneer dit wordt gestimuleerd zal bijvoorbeeld de motoriek verbeten. De amygdala, of amandelkern, is een amandelvormige kern van neuronen. Er zijn twee amygdalae, die diep in de temporale kwab van de hersenen liggen en deel uitmaken van het limbisch systeem. Wanneer deze te groot is, zal iemand last kunnen hebben van angsten. Wanneer deze te klein is, kan er juist sprake zijn van te weinig gevoel of geweten. Als dit deel wordt gestimuleerd kunnen angst en woede afnemen en kunnen concentratie en rust juist toenemen.

Een praktijkvoorbeeld: Een jongetje met autisme, die niet met anderen praatte en zeer introvert was, kon na een aantal maanden van behandeling contact leggen met zijn omgeving door met anderen te praten. Ook bij dit kind waren een aantal overgebleven babyreflexen geconstateerd, zoals het moro- reflex en het grijpreflex en nog een aantal andere. Het vraagt tijd, geduld en doorzettingsvermogen. Het kind groeide en had geen medicatie meer nodig. Ouders en kind kregen oefeningen mee om het brein te stimuleren. Linker- en rechterhersenhelft werden gestimuleerd waardoor het kind rustiger werd en minder woedeaanvallen kreeg.

Chiropractie is een deel van de puzzel. Daarnaast is (ortho)pedagogische begeleiding belangrijk, evenals psychologische en/psychiatrische hulp en voedingsadvies. Ook het aanbieden van structuur, inrichting van de kinderkamer en zelfs de kleuren die je hierin gebruikt, zijn belangrijk voor het herstel van het kind, zodat het zich op een gezonde manier zal kunnen gaan ontwikkelen.

Praktijksituaties

Ik leg Camaron een situatie voor uit de praktijk van ons eigen gezinshuis. Een jongen van 12 jaar heeft o.a. ADHD, een hechtingsprobleem en een rugzak vol met trauma’s. Zijn emotionele leeftijd is die van ongeveer zes jaar. Het kind loopt letterlijk op zijn tenen, kauwt op zijn kleding, heeft last van angsten, loopt vaak te peuteren aan zijn gezicht en is hyperalert. De kans is groot dat hij nog een aantal babyreflexen heeft, waaronder het Bobinski reflex (voetzoolreflex). Als kinderen letterlijk op hun tenen lopen is er zeker sprake van een achtergebleven babyreflex. Ook is bijna zeker dat hij een vergrote Amygdale heeft. (bij kinderen die weinig angst of schuldgevoel kennen, is deze juist verkleind.).

Wanneer we met hem voor een behandeling naar een chiropractiepraktijk zouden gaan (wat we zeker van plan zijn te gaan doen!), zullen zijn babyreflexen getest worden en vervolgens zullen er gradaties aangegeven worden van 1-3.   Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor deze niet zijn verdwenen. Vragen die daarbij gesteld moeten worden, zijn: Hoe was de zwangerschapsperiode? Was de moeder rustig of juist gestrest. Als een moeder veel cortisol aanmaakt, heeft dit een negatief effect op de foetus. En dit heeft effect op hoe het brein van het kind zich vervolgens zal ontwikkelen. Naast het testen van de reflexen wordt er gekeken naar de structuur die wij hem bieden. Er zal een plan opgesteld worden, met als doel het plafond in zijn brein op te heffen, waardoor zijn emotionele ontwikkeling beter op gang kan komen. Zodat hij verder kan groeien naar een gezonde emotionele ontwikkeling. Hoe jonger je begint met het behandelen van een kind hoe beter, hoe beter het is. Want de manier waarop de signalen van de hersenen door het ruggenmerg lopen, maken een soort groef. Het is als druppels die telkens op een steen vallen. Uiteindelijk zal er een groef ontstaan. Het kind vervalt hierdoor steeds eerder en sneller in hetzelfde gedrag, zoals boosheid of angst. Hoe dieper de groef, hoe meer tijd er nodig is om te genezen. Met welk kind uit ons gezinshuis we ook zouden komen, waarschijnlijk hebben ze allemaal een of meer reflexen die allang hadden moeten verdwijnen. Chiropractie helpt met het aanleggen van nieuwe en gezonde netwerken in de hersenen. Hierdoor zullen gedrags- en emotionele problemen sterk verminderen of zelfs verdwijnen. Uit het testen van de reflexen kun je afleiden welke verkeerde routes de signalen in het brein gaan. En dus ook hoe je ze nieuwe routes aan kunt leren. Het brein is plastisch, waardoor het, het vermogen heeft om zich aan te passen en nieuwe netwerken aan te leggen. En natuurlijk verschilt het per individu hoeveel de hersenen zich zullen kunnen aanpassen.

Wat we hiermee kunnen doen als gezinshuisouders

Als we problemen bij ‘onze’ kinderen signaleren kunnen we zelf een onderzoekje doen bij de kinderen om te achterhalen welke bepaalde babyreflexen zijn nog hebben. Je kunt de reflexen zien in de manier van bewegen als je een kind aanraakt of op een andere manier prikkelt. Je kunt het zien aan de manier waarop hij of zij armen of benen beweegt, hoe hij of zij loopt, trekken in het gezicht, enz. Hiervoor kun je op YouTube filmpjes bekijken van Robert Mililo, die dit heel goed uitlegt. Ook is er een boekje ‘blijvende geboortereflexen bij kinderen en volwassenen’. Ook dit kan je al veel inzicht geven in de oorzaak van de problematiek van een kind. En er zijn heel wat geboortereflexen!

Het is nodig dat we zelf een andere mindset gaan krijgen. Dat we ons niet neerleggen bij de idee dat autisme en ADHD ongeneeslijk zijn. Dat we niet blijven geloven dat woedeaanvallen en angsten er nu eenmaal bij horen en dat we die moeten leren hanteren. Of dat kinderen met autisme nu eenmaal trager en minder waakzaam zijn. Of dat een tiener die nog in zijn bed plast hier uiteindelijk wel overheen zal groeien of niet. Ik ben er inmiddels van overtuigd geraakt, dat medicatie niet dé oplossing is voor de problematiek van ‘onze’ kinderen. Dit is vaak maar een tijdelijke oplossing. Het pakt de oorzaak van de problemen niet aan. (Er is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat Rytallin en Concerta na twee jaar gebruik, de klachten kunnen verergeren.)

Wake-up!

Voor onszelf betekent dit dat we wakker aan het worden zijn. Dat er veel meer mogelijk is dan we ooit hadden gedacht. We onderschrijven het doel van chiropractie, dat er voor iedereen mogelijkheden zijn om gezonder te worden dan tot nu toe, zowel voor kinderen als volwassenen. We geloven dat we ‘onze’ kinderen helpen, als we niet meer de kop in het zand steken, door ze medicatie te laten voorschrijven als oplossing van het omgaan met hun diagnose. En ik hoop dat dit artikel ertoe bij mag dragen, dat we ons er met elkaar bewust van gaan worden dat er zoveel meer mogelijk is dan we ooit hadden gedacht. En dat we zeker als gezinshuisouders er ook op deze manier een steentje aan bij kunnen dragen om een betere en gezondere toekomst voor ‘onze’ kinderen mogelijk te maken, naast alle liefde, hulp en steun die we ze al aanbieden op wat voor manier dan ook.

We hebben nog veel meer besproken tijdens het interview. Maar voor het doel van dit artikel leek me dit eerst voldoende informatie. Het lijkt prachtige om in de volgende nieuwsbrief/brieven, hier een vervolg aan te geven. Daarbij zou ik ouders en/of verzorgers willen interviewen over hun persoonlijke ervaringen met chiropractie. En ik zou met kinderen en tieners willen praten wat zij zelf ervaren na een behandeling. Ik zou uitgebreider in willen gaan op de werking van de hersenen en uitgebreid in willen gaan op welke babyreflexen er zijn en wat het gevolg is als die niet verdwijnen. Er is hier nog zoveel meer te vertellen en met jullie te delen!

Tenslotte

Wat voor kinderen geldt, geldt ook voor volwassenen. Ook volwassenen zoals jij en ik, kunnen veel baat hebben bij een behandeling. Zowel bij lichamelijke als emotionele problemen. Want ook volwassenen kunnen te maken hebben met blijvende geboortereflexen, met alle gevolgen van dien, zoals het hebben van te weinig energie, lichamelijke klachten of concentratieproblemen. Ik hoop dat we op deze manier met elkaar weer een stukje gezonder zullen worden!

Petra van Putten

Gezinshuis Zaodland Assen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu