Doelgroep

Kinderen & jongeren

Wij zijn een perspectief-biedende plek voor kinderen en jongeren voor wie het niet mogelijk is terug te keren naar huis, omdat de problematiek van het kind dit niet toelaat en de ouders niet in staat zijn het kind of de jongere de juiste opvoeding en begeleiding te bieden.

Daarnaast richten wij ons op die kinderen die een gezinshuisplaatsing nodig hebben als voortraject om terug te kunnen keren naar huis. In de praktijk wonen er voornamelijk kinderen bij ons die blijven tot 18 jaar of ouder. Zowel leeftijd als sekse variëren omdat dit passend is bij een zo normaal mogelijk gezinsleven.
De groepsdynamiek is ondersteunend en therapeutisch voor alle kinderen, omdat zij op die manier van elkaar kunnen leren door elkaar te steunen, conflicten uit te werken, samen te werken, enz.

kijken
scooter

Ouders

Tot onze doelgroep behoren ook, en zeker niet in de laatste plaats, de ouders. Zij zijn degenen aan wie het kind loyaal is en moet kunnen zijn, want zij zijn en blijven de ouders van het kind. Wij betrekken hen bij de zorg voor hun kind. We voeren gesprekken met hen, onderhouden mailcontact en nodigen hen uit voor planbesprekingen die over hun kind gaan. Dit uiteraard in overleg met de zorgaanbieder en/of voogd.

Oudere jongeren en jongvolwassenen

De kinderen en jongeren die in ons gezinshuis wonen hebben over het algemeen een langer traject nodig, voordat zij op eigen benen kunnen staan en een zelfstandige plek in kunnen nemen in onze maatschappij. Daarom bieden wij hen een overgangsplek in een van de drie appartementen die aan ons huis verbonden zijn. Hier kunnen zij proeven aan zelfstandigheid binnen een beschermde omgeving. Deze jongeren maken geen deel uit van het gezinshuis. We bieden hen een begeleidingstraject aan naast het gezinshuis. Deze vorm van begeleid wonen kan ook tot doel hebben om toe te werken naar een definitieve plek waar zij beschermd kunnen wonen.

Doelgroep

We bieden opvang en begeleiding aan jeugdigen in de leeftijd van 0 t/m 21 jaar die niet meer thuis kunnen wonen en die (hierdoor) niet in een jeugdzorg instelling geplaatst hoeven worden. Zij hebben een indicatie vanuit de Wet Jeugdzorg waardoor ze ook niet (meer) in aanmerking komen voor het wonen in een pleeggezin. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kinderen met:

 • (Complexe) trauma’s;
 • (Forse) hechtingsproblematiek;
 • Een psychiatrische aandoening;
 • Psychosociale problemen;
 • Sociaal emotionele achterstand;
 • Een licht verstandelijke beperking;
 • Een lichamelijke of zintuiglijke handicap of beperking;
 • Of een combinatie van deze problemen.

Contra-indicaties voor opname in het gezinshuis

Omdat we alle kinderen die bij ons wonen een veilige plek willen bieden, hebben we ook een aantal contra indicaties voor een nieuwe plaatsing:

 •  Structureel (extreem) gewelddadig gedrag;
 • Kinderen waarvan bekend is dat het plegers van seksueel misbruik zijn;
 • Verslavingsproblematiek rondom alcohol, drugs of gokken;
 • Allergie voor huisdieren en stof;
 • Klassiek autistische kinderen.
Kippen
Menu