Over ons

De gezinshuisouders

Theo & Petra van Putten

Wij zijn Theo en Petra Van Putten. Theo is geboren in Zwolle op 11 mei 1963 en Petra is geboren op 12 februari 1969 in Groningen. Wij zijn getrouwd in Zwolle op 3 februari 1994. Wij hebben beiden een opleiding binnen de geestelijke gezondheidszorg. Theo heeft na zijn Middelbare Technische School de opleiding mbo Sociaal Pedagogisch Werk gedaan. Hij heeft gewerkt met dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke handicap. Daarna heeft hij ruim dertien jaar gewerkt als groeps- en individueel begeleider, in een beschermde woonvorm voor jongvolwassenen met een psychiatrisch ziektebeeld. Petra heeft ook het mbo Agogisch Werk gevolgd, waarna zij de opleiding Maatschappelijk Werk en dienstverlening heeft gedaan, gevolgd door de post hbo-opleiding mw&d en de basiscursus Contextuele Therapie. Verder de cursus kinder- en tienerpastoraat van Stichting Chris en de school voor Contextueel Pastoraat van Stichting Koinonia. Petra heeft gewerkt als maatschappelijk werker bij een instelling voor maatschappelijk werk en als relatie- en gezinstherapeut bij een ggz-instelling.

Wij hebben een aantal gezamenlijke hobby’s zoals fietsen, wandelen, klussen, naar muziek luisteren, puzzelen en kamperen. We proberen de kinderen hier zoveel mogelijk in mee te nemen, door deze dingen ook samen met hen te doen. Daarnaast houdt Theo van tuinieren en Petra van lezen, schrijven, toneel en sporten.

Eva en theo van putten
Gezinshuis in de avond

Ontstaan van ons gezinshuis

Wij hebben zelf geen kinderen, maar hebben daar niet voor gekozen. Wij houden veel van kinderen! Nadat wij een proces hebben doorgemaakt van verwerking en acceptatie van onze kinderloosheid, zijn wij ons gaan verdiepen in andere mogelijkheden om voor kinderen te kunnen zorgen. Wij hebben de adoptiecursus gevolgd met als doel kinderen uit Polen te gaan adopteren. Maar omdat we tot de overtuiging gekomen zijn dat er ook in Nederland zoveel kinderen zijn die hulp nodig hebben, hebben we besloten af te zien van adoptie en zijn we ons gaan verdiepen in pleegzorg.

Op 6 juli 2007 mochten wij onze eerste pleegdochter verwelkomen. Sinds die tijd hebben er altijd kinderen bij ons gewoond. Wij hebben gemerkt dat de kinderen die bij ons werden geplaatst over het algemeen (heftige) gedragsproblemen hadden. Dit heeft ons gevormd (en vormt ons nog steeds) en we hebben heel veel van deze kinderen geleerd, ook hoe het niet moet! Wij hebben ook ontdekt dat de zorg voor kinderen met gedragsproblemen ons ligt. Ook zien we het als een uitdaging om bij elk kind op zoek te gaan naar de mogelijkheden, en ze te leren omgaan met hun beperkingen. Verder vonden we het moeilijk dat er kinderen overgeplaatst moesten worden naar een behandelgroep, vooral ook omdat wijzelf de nodige kennis en vaardigheden in huis hebben om voor deze kinderen te kunnen zorgen. Bij ons bestond de grote wens om juist voor deze kinderen een plek te bieden, zodat het niet nodig zou zijn hen naar instellingen te laten overplaatsen. Dit is de basis geweest van ons verlangen een gezinshuis te stichten. Wij willen een veilige, kleinschalige, professionele plek bieden aan kinderen die niet geplaatst kunnen worden in de reguliere pleegzorg.

En op 7 februari 2018 hebben wij ons nieuwbouwhuis in de wijk Kloosterveen verruild voor een woonboerderij aan de rand van Assen.

” Als gezinshuisouders is ons werk tegelijk ons gewone leven met en voor ‘onze’ kinderen. ” – Theo & Petra van Putten
Menu