Voor jongeren en hun ouders

Welkom in ons gezinshuis

Voor jongeren

Je hebt te horen gekregen dat je in een gezinshuis geplaatst wordt. Misschien woon je nog bij je ouders of verblijf je in een instelling samen met andere jongeren. Wanneer je bij ons komt wonen willen we jou een plek bieden waar jij je thuis voelt. Dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag en de een heeft hier ook meer tijd voor nodig dan de ander. Wij doen ons uiterste best om jou hierbij te helpen. We vinden het belangrijk dat jij het gevoel hebt dat je erbij mag horen en dat we aandacht en respect voor je hebben. We willen je helpen om jezelf te mogen zijn en te gaan ontdekken wie jij bent en wat bij je past.

Gezinshuid kind en hond
kat

Wonen in een gezinshuis

Om je alvast een idee te geven hoe een dag in ons gezinshuis eruit ziet leggen we je uit wat je zoal kunt verwachten. Op een doordeweekse dag gaat iedereen naar school, werk of een andere vorm van dagbesteding. Omdat niet iedereen op dezelfde tijd begint, zullen we niet allemaal tegelijk ontbijten. ’s Middags komt iedereen ook weer op verschillende momenten thuis. Om ongeveer halfzes eten we met elkaar de warme maaltijd. Als gezinshuisouders koken wij elke dag en daarbij is er volop gelegenheid om mee te helpen met koken of zelfs zelfstandig
een maaltijd te bereiden. Na het eten heeft iedereen een taak zodat het werk wat gedaan moet worden verdeeld wordt over ons allemaal. Tussendoor heb je gelegenheid om voor jezelf bezig te zijn of samen met anderen wat te gaan doen.

De weekenden zien er anders uit. Dan gaat iedereen later naar bed en slapen we uit. Op zaterdagochtend ruimt iedereen zijn of haar eigen kamer op. Natuurlijk helpen we je hierbij als dit nodig is. We gaan regelmatig met elkaar de stad Assen in om boodschappen te doen, naar de markt te gaan en samen ergens wat te drinken. En natuurlijk is er volop gelegenheid om af te spreken met vrienden of vriendinnen. In de zomervakantie gaan we met elkaar kamperen.

Voor ouders

Als gezinshuisouders vervangen wij nooit de ouders van een kind. Wij nemen de
opvoedingstaak (tijdelijk) over of bieden je kind een tijdelijk onderkomen omdat het thuis even niet meer gaat. Wij vinden het een voorwaarde dat ouders achter de plaatsing van hun kind in ons gezinshuis staan. Op deze manier kan de plaatsing een succes worden omdat het kind ervaart dat de volwassenen om hem heen samen achter hem of haar staan. Ouders worden ook uitgenodigd voor planbesprekingen over hun kind. Deze vinden elk half jaar plaats in het gezinshuis. Hierin wordt samen met ’s Heeren Loo besproken welke doelen er worden nagestreefd, en deze zullen ook worden geëvalueerd. De samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders zijn ook een vast punt op de agenda. Ouders wordt gevraagd deel te nemen aan gesprekken op school en bij Accare waar hun kind mogelijk een therapie volgt. In overleg zullen de ouders hun kinderen kunnen bezoeken in het gezinshuis, of zal het kind op bezoek gaan bij zijn of haar ouders thuis. Ouders kunnen contact zoeken met gezinshuisouders of andere behandelaren wanneer zij vragen hebben over hoe het met hun kind gaat.

Menu