Aanbod

Gezinshuis

Wij bieden 24-uurbegeleiding zeven dagen per week. Eens in de vier weken is het gezinshuis gesloten. Dit is het vrije weekend van de gezinshuisouders. Wij hebben plaats voor zeven gezinshuiskinderen in de leeftijd van 0 – 21 jaar. Daarbij heeft iedere jongere uiteraard een eigen kamer. Wij vinden het hebben van een eigen plek erg belangrijk. Waneer jongeren oud en zelfstandig genoeg zijn, kunnen zij doorstromen naar een van onze appartementen om hier verder getraind te worden in het zelfstandig wonen.

Het gezinshuis

Appartement

De jongeren die in een appartement bieden wij een plek waar ze kunnen oefenen in het zelfstandig wonen. Wij begeleiden hen door middel van dagelijkse, ondersteunende gesprekken. Waar het in het gezinshuis vooral draait om opvoeden, zal het bij deze jongeren gaan om coaching en ondersteuning.

Menu