Werkwijze

Werkwijze

Voor elk kind is het belangrijk om te ervaren wat een gezinsleven is, en dat is precies wat wij hen willen bieden: ‘de kracht van het gewone leven.’ De jongeren gaan elke dag naar school of naar hun werk. Omdat zij elk hun eigen rugzak hebben is dit voor hen niet altijd eenvoudig of vanzelfsprekend, maar het is wel ontzettend belangrijk voor hun welzijn en gevoel van eigenwaarde. Daarnaast volgen de meeste kinderen therapie, om hun trauma’s te verwerken en de uitdagingen waar ze dagelijks voor staan, aan te gaan. We doen al die dingen die ook in gewone gezinnen gedaan worden zoals samen eten, boodschappen doen of op vakantie gaan. Daardoor kunnen zij op een natuurlijke manier hun sociale vaardigheden ontwikkelen. Wij begeleiden de kinderen ‘met de handen op de rug’. Dit betekent, ‘wat je zelf kunt doen doe je zelf, wat je (nog) niet lukt daar helpen we je bij.’ Zo vergroten wij hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

gezinshuis kinderen
Foto gezinshuis

Theoretisch kader

Wij werken vanuit verschillende theorieën en zijn onszelf hierin voortdurend aan het bijscholen door middel van trainingen, coaching en intervisie.
Vanuit de contextuele benadering is het voor ons van groot belang om ouders en anderen uit het netwerk van de kinderen te betrekken bij hun opvoeding en begeleiding. Voorts benaderen de jongeren vanuit de ‘geweldloos verzetmethode’ omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de meest vreedzame manier van opvoeden is met de kleinste kans op escalaties. Deze manier van werken biedt ons talloze mogelijkheden voor het omgaan met problematisch gedrag (zie artikel op de nieuwspagina en de link van Noorderkompas waar we de training
hebben gevolgd).

De cognitieve benadering helpt ons de kinderen te ondersteunen in het grip krijgen op hun eigen emoties en gedachten. Dit doen wij door hen inzicht te geven in het feit dat hun emoties en hun gedrag voortkomen uit de manier waarop zij denken. En wij helpen hen om op een positieve manier invloed uit te oefenen op hun eigen gedachten.

Daarnaast hebben wij ons verdiept in de werking van het brein van kinderen. Hierdoor zijn we in staat op een adequate manier te reageren wanneer de kinderen uit balans zijn. Ook bieden we de kinderen waar mogelijk een behandeltraject aan bij een Chiropractie praktijk in Assen. Door middel van correctie door de chiropractor en oefeningen in het Gezinshuis, leren de kinderen zich beter concentreren, meer rust in hun lijf te ervaren en mogelijk kunnen zij hierdoor zelfs functioneren met minder of zelfs zonder medicatie (zie ook de artikelen onder het kopje ‘nieuws’).

Menu