Voor professionals

Plaatsingsprocedure

Bij de plaatsingsprocedure volgen wij de stappen zoals die beschreven zijn volgens het ISO 9007 keurmerk.

Wij hechten er veel waarde aan dat een matchingsproces met een jongere en zijn of haar netwerk zorgvuldig verloopt. Hierdoor is de kans het grootst dat hij of zij gelijk op de juiste plek terecht komt en de kans op een mismatching zo klein mogelijk is.

Voor een jongere zelf is dit fijn, omdat elke overplaatsing een gevoel van afwijzing en exra trauma kan opleveren. Voor de kinderen die al in ons gezinshuis wonen geeft het de minste onrust en stress wanneer een plaatsing slaagt.

Aanmeldingsroute

Een kind of jongere kan op verschillende manieren worden aangemeld. Dit kan telefonisch, per mail of door het invullen van het contactformulier. Deze gegevens kun je vinden op onze contactpagina.

Bij de aanmelding stemmen we met de verwijzer af of aan de plaatsingsvoorwaarden kan worden voldaan en maken we een eerste inschatting of een kind/jongere past binnen de samenstelling van het gezinshuis zoals die op dat moment is. Daarna bespreken we met elkaar hoe de matchingsprocedure zal verlopen. Dit hangt ervan af of het om een perspectief biedende vraag gaat of om een crisisplaatsing. Wel zal in beide gevallen een matchingsgesprek plaatsvinden, want ook bij een kortdurende plaatsing willen we een goede inschatting kunnen maken of wij de juiste plek zijn voor dit kind. Ouders en kinderen krijgen de ruimte om zelf te beslissen of zij ons gezinshuis een goede (tijdelijke) plek vinden.

Aanmeldingsroute

Plaatsingsvoorwaarden

Wanneer een kind of jongere wordt verwezen naar ons gezinshuis, zijn er een aantal criteria waaraan voldaan moet zijn:

  • Het kind of de jongere moet een dagbesteding hebben (dit geldt ook voor een crisisplaatsing)
  • De indicatie moet geregeld zijn
  • Het kind of de jongere moet zelf in ons gezinshuis geplaatst willen worden (uiteraard wel passend bij de leeftijd).
  • Ouders moeten achter de plaatsing staan
  • Het gezinshuis is een weekend in de maand dicht, er moet voor dat weekend opvang geregeld zijn
Menu