Samenwerkingspartners

Zorgaanbieder
Behandeling en crisisopvang
Specifieke behandeling
Coaching
Sociaal netwerk
Zakelijk
Zorgaanbieder

Wij zijn onderaannemers van ’s Heeren Loo. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de kinderen die bij ons geplaatst zijn en zij ondersteunen ons in het dagelijks functioneren van de kinderen binnen ons gezinshuis. Samen met hen zetten wij voor elk van hen een koers uit.

Behandeling en crisisopvang

Wij bieden twee plaatsten voor kinderen die vanuit Accare voor een crisisperiode bij ons geplaatst kunnen worden. Naast Accare kunnen ook kinderen voor een crisisplaatsing bij ons terecht vanuit andere organisaties, zoals ‘s Heeren Loo of rechtstreeks via de gemeente.

Specifieke behandeling

Wanneer dit wenselijk en mogelijk is gaan wij met een kind naar Camaron Cornish, een chiropractor in Assen  Hij helpt de kinderen door middel van verschillende technieken om blijvende geboortereflexen te doorbreken waardoor zij zich sociaal emotioneel en fysiek beter kunnen ontwikkelen (zie voor meer informatie het artikel op de nieuwspagina).

Coaching

Als gezinshuisouders reflecteren we ook voortdurend op ons eigen handelen en ontvangen we feedback van anderen. Hiervoor laten wij ons coachen door een gecertificeerde coach en nemen we deel aan een intervisiegroep met collega-gezinshuisouders. Wij werken samen met Niels Doorduin van Sport en Voeding Assen en René Cornelissen van Spectrum Zwolle.

Sociaal netwerk

Eens in de maand hebben wij als gezinshuisouders een weekend samen en zijn de kinderen uit logeren. Voor een aantal betekent dit dat zij naar hun eigen biologische netwerk gaan. Voor degenen voor wie dit niet kan, werken we samen met logeergezinnen vanuit Accare, De Sociale Kracht en het Noaberhuis.

Ons gezinshuis staat in het gehucht Anreep. Wij vinden het belangrijk voor ‘onze’ kinderen dat zij worden opgenomen in de buurtschap. Hiervoor laten wij de kinderen deelnemen aan buurtactiviteiten zoals lidmaatschap van de ijsbaanvereniging of meedoen met buurtfeesten. Daarnaast laten wij hen bijvoorbeeld eieren rondbrengen van onze eigen kippen om hen in contact te brengen met de bewoners van Anreep. We stellen mensen op de hoogte van wie we zijn en wat we doen. Dit doen we in gesprekken of door middel van artikelen in een krant.

Zakelijk

Arthur Hilberdink van De Sociale Kracht ondersteunt ons in zakelijke processen rondom ons Gezinshuis. Daarnaast ondersteunt hij ons door het bieden van weekendopvang van een van onze jongeren.

Menu