Ons gezinshuis in het kort

Gezinshuis Zaodland

In ons gezinshuis wonen kinderen en jongeren die een indicatie hebben vanuit de Jeugdwet. Onze doelgroep zijn jeugdigen die vanwege hun problematiek en moeilijkheden in de thuisisituatie, niet meer thuis kunnen wonen maar ook niet (meer) in een regulier pleeggezin kunnen functioneren.

Voordeur

Wij willen zaaien in kinderen om hen op te laten groeien tot gezonde volwassenen.

Kippen

Wij bieden ‘onze’ kinderen een professionele opvoeding en begeleiden hen vanuit een warme en persoonlijke betrokkenheid. Wij geloven dat ieder kind, waar het enigszins mogelijk is, recht heeft om op te groeien in een zo normaal mogelijk gezinssysteem. We zijn ervan overtuigd dat kinderen beter af zijn in een gezinshuis dan in een instelling omdat wij hen meer continuïteit en nabijheid kunnen bieden. Daardoor krijgen de kinderen die bij ons wonen de gelegenheid hun eigen identiteit te gaan ontdekken en zich (enigszins) te hechten voor zover zij hier nog toe in staat zijn. Uiteraard is er ook een groep kinderen en jongeren voor wie een behandelsetting binnen de jeugdzorg de meest aangewezen plek is. Zij komen juist in een gezinshuis niet goed tot hun recht.

Menu