Gezinshuis Zaodland

“Als gezinshuisouders is ons werk tegelijk ons gewone leven met en voor ‘onze’ kinderen.” –Theo & Petra van Putten

Onze visie

HELPING YOU FIND YOUR TRUE SELF

koken
Tekenen

Onze missie

Vanuit een veilige gezinssituatie en een transparant leefklimaat geven wij kinderen positieve en oprechte aandacht, waardoor zij zich geliefd en gezien voelen, omdat we geloven dat dat wat je aandacht geeft, groeit. Hierdoor creëren we voor hen de mogelijkheid om in het hier en nu voortdurend op zoek te mogen zijn naar hun eigen identiteit. We willen kinderen helpen om zichzelf te mogen zijn, door als gezinshuisouders ook zelf echt en authentiek te zijn, met als doel dat zij opgroeien tot volwassen mensen die weten wie ze zijn en wie ze niet zijn.

See the able
Not the lable

Doelen

Ons belangrijkste opvoedingsdoel is kinderen te leren dat ze welkom zijn en geliefd door Vader God, hun ouders en anderen en dat ze van zichzelf leren houden.

Wij streven ernaar dat iedere jeugdige zich bij ons thuis voelt en zich gewaardeerd weet. Daardoor kan er een herstelproces
beginnen.

Wij helpen het kind daar waar mogelijk, de relaties met familieleden, te handhaven, te herstellen of te verdiepen. Wij helpen hen loyaal te zijn aan hun eigen gezin van herkomst.

Wij willen kinderen leren ontdekken wie ze zijn en wat ze willen en kunnen op weg naar volwassenheid.

Menu